ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ