Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 942 Νέας Κρώμνης και κατασκευή παιδικής χαράς Δ.Κ. Δράμας

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print