1

Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης Δημοτικού Αστυνομικού