Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Διαπιστωτική πράξη επανακατάταξης βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018
image_print