Διαπιστωτική πράξη κατάταξης στο βαθμό λόγω αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου,βάσει των διατάξεων του Π.Δ.69/2016 της Αθανασιάδου Γεωργίας