Διαπιστωτική Πράξη Μονιμοποίησης Υπαλλήλου του Δήμου Δράμας