Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διάθεση 24 κινητών τηλεφώνων, στο πλαίσιο του υποέργου «Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας» του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, σε διοικητικά και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
image_print