Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print