Διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας (γνωμοδότηση με αρ.9/2024 συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας)