1

Διάθεση τεσσάρων (4) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεων δεδομένων (με συσκευές τηλεφώνων ΧΙΑΟΜΙ Redmi 9A 32 GB Black SYZ) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ», σε Υπηρεσιακά Στελέχη.