Διατήρηση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (ΔΕ) για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημιουργίας και διαρκούς υποστήριξης διαδικτυακών ιστοσελίδων στο πλαίσιο της προώθησης της τουριστικής προβολής του Δήμου Δράμας, οργάνωσης και προώθησης εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, τύπου και δημοσίων σχέσεων