Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο, ποσού 80,00 € Οικ. Έτους 2015- ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print