Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους ποσού 226 € για το χρονικό διάστημα από 01-07-2018 έως 30-06-2020.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
image_print