Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον Χ.Κ. 1034/2021 ποσού 284,73 € , και από τον Χ.Κ. 1035/2021 ποσού 284,73 € ¨

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
image_print