Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 € του Οικ. Έτους 2017 – της εταιρίας «ΝΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
image_print