Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από τον χρηματικό κατάλογο ποσού 40,80 € Οικ. Έτους 2020.

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021
image_print