Οικονομική Επιτροπή

Διαβίβαση αιτήματος του Ταυλαρίδη Νικόλαου του Δημητρίου σχετικά με την διαγραφή ποσού από τέλη νεκροταφείων της Τ.Κ. Νικοτσάρας.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
image_print