Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 04/2020 απόφασης-γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κουδουνίων, σχετικής με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον «ΑΣΤΕΡΑ» Κουδουνίων

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print