Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.28/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην «Ολυμπιακή Ακαδημία Δράμας»

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print