1

Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.29/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου «ΚΑΟ Δράμας»