Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.30/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην «ΑΕ Ανακάλυψη Αμπελοκήπων Δράμας»