Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.39/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»