Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.42/2020 απόφασης- γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας «Τροποποίηση της 18/2020 απόφασης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνση Π/θμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας