Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.53/2020 απόφασης-γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετική με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Γ.Σ. «ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»