Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
image_print