1

Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας – Οικονομική λειτουργία