Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022
image_print