Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print