Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017
image_print