Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print