Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
image_print