Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
image_print