1

Διοργάνωση, συντονισμός , επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες παραγωγής, σκηνοθέτες κλπ. Κατευθύνει την ομάδα εκλεκτόρων και προτείνει την τελική επιλογή για το διαγωνισμό στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021.