Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

Διόρθωση επωνύμου του Φίλιππου Δεμιρόπουλου του Πασχάλη και της Ειρήνης, από “Δεμιρόπουλος” σε “Δημηρόπουλος”.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018
image_print