Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην ΔΕΚΠΟΤΑ του αγροτεμαχίου 363 και του επ΄ αυτού κτιρίου του Υδρόμυλου – Ενυδρείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μυλοποτάμου σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 185 και της παρ. 6 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print