1

Δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Δράμας του δημοτικού χώρου επί της οδού Βάρναλη 4 λόγω των έργων ΒΑΑ