Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 182.000,00€ (ΠΟΣΟ ME TO Φ.Π.Α.)

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
image_print