Εφαρμογή ή μη των διατάξεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2020) – Απαλλαγή από την καταβολή τελών

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
image_print