Οικονομική Επιτροπή

Eφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print