Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

” Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου”

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
image_print