Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ»