Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. ΣΑΒΒΑ)»