Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
image_print