1

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»