Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου « Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print