Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Δράμας »

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print