Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ-ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
image_print