Έγκριση 1ΟΥ πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»