Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022
image_print