1

Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ